• عملیات بتن ریزی ستون های طبقه دوم

  عملیات بتن ریزی ستون های طبقه دوم

  عملیات بتن ریزی ستون های طبقه دوم ساختمان مسجد به همراه راه پله های باقی مانده از طبقه اول شام جمعه ...

 • احداث طبقه دوم

  احداث طبقه دوم

  مرحله چهارم کار احداث  طبقه دوم ساختمان مسجد در حال انجام می باشد. در این مرحله،طبقه دوم ساختمان مسج...

 • بتن ریزی طبقه دوم-مرحله اول

  بتن ریزی طبقه دوم-مرحله اول

  اولین مرحله از بتن ریزی طبقه دوم ساختمان مسجد انجام شد. عملیات بتن ریزی قسمت های از ستون های طبقه دو...

 • مرحله چهارم-احداث طبقه دوم

  مرحله چهارم-احداث طبقه دوم

  چهارمین مرحله از پروژه احداث ساختمان مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) از اوایل هفته شروع شده است. د...

 • بتن ریزی سقف اول

  بتن ریزی سقف اول

  عملیات بتن ریزی سقف اول که از اواسط روز چهارشنبه هفدهم اسفند ماه شروع شده بود تا یک ساعت پس از اذان ...