خانه » مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم احداث مسجدآغاز شد

مرحله دوم احداث مسجدآغاز شد.  این مرحله در دو قسمت انجام خواهد شد درقسمت اول کارهای زیر بنای ومقدمات لازم جهت پی ریزی وشناژبندی انجام شود. درقسمت دوم عملیات شناژبندی وپی ریزی صورت خواهد گرفت ادامه مطلب »

پایان یافتن مرحله اول

مرحله اول پروژه احداث ساختمان مسجدوحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) به اتمام رسید. عملیات تخریب وخاک برداری زمین مسجد دیشب به اتمام رسید.درحال حاضر قسمت های اندکی از اطراف ساختمان های مجاوربرای خاک برداری باقی مانده است که به دلیل ظرافت وحساس بودن کارتمامی این قسمت ها باید به صورت دستی خاک برداری شود. لازم به ذکر است که هم زمان ... ادامه مطلب »

توسعه فضای مسجد

یکی ازمغازهای مجاور مسجد به متراژ۶۰مترخریداری شد. عملیات تخریب آن از صبح امروز آغاز شده است. ادامه مطلب »

عملیات خاک برداری مجددا آغاز شد

پس از مدتی وقفه عملیات خاک برداری زمین مسجد دوباره آغاز شد.دراین مرحله باید دو متر دیگرخاک برداری صورت گیرد.در حال حاضرکارخاک برداری درحال انجام می باشد.  ادامه مطلب »

ساخت مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز گردید

این مکان با حدود هزارو نهصد مترمساحت و در چهار طبقه ساخته خواهد شد.   احداث این مکان در چند مرحله انجام خواهد شد: درمرحله اول پس از تخریب و آزاد سازی فضای موردنیاز عملیات خاک برداری آغازمی شود. دراین مرحله با توجه به کارشناسی های صورت گرفته ومقاومت خاک وزمین باید پنج متر از سطح زمین گود برداری صورت گیردکه در حال حاضر سه متر ... ادامه مطلب »