خانه » مرحله دوم (برگه 2)

مرحله دوم

ادامه عملیات کف سازی

عملیات کف سازی وپی ریزی مسجد ادامه دارد. پس از اصلاح نقشه ها کار کف سازی وپی ریزی از سر گرفته شد در ادامه این عملیات،کار اتصال سازه هاومیل گرد ها درفضای باقی مانده از قبل انجام شده است. در حال حاضر تمامی کف زمین مسجد از میل گرد پرشده است. هم اکنون کاراصلاح ستون ها وجابه جای آنها در ... ادامه مطلب »

تاخییردرروند احداث

به دلیل وقوع برخی اتفاقات ومسائل پیش بینی نشده در پروژه عملیات بتن ریزی کف وآرماتور بندی کمی با تاخیرانجام میشود پس از اتمام کار آرماتور بندی ودر آخرین مراحل بازبینی،مهندسین متوجه وجود اختلاف های در نقشه فنداسیون باتعیین جهت قبله میشوند. به همین امر تا اصلاح وتعیین جهت دقیق قبله واصلاح سازه ،کار با وقفه همراه خواهد بود البته لازم به ذکر ... ادامه مطلب »

آرماتور بندی

عملیات آرماتور بندی پی وستون های مسجد که ازدهم مرداد ماه شروع شده بود همچنان ادامه دارد پیش بینی می شود که تا آخر شهریور ماه این مرحله از کار نیز به پایان برسد در حال حاضر ۸۰درصد از فضای مسجد با میل گرد پر شده است ادامه مطلب »

شروع عملیات شناژبندی و پی ریزی

درمرحله دوم پروژه احداث مسجدعملیات کف سازی وپی ریزی زمین انجام خواهدشد.کار کف سازی زمین مسجد انجام شده و درتاریخ ۳۰تیرماه به اتمام رسیده است. عملیات شناژبندی وپی ریزی هم از اوایل صبح امروز آغاز شد. پس از طی روال فنی و آماده سازی کار برای پی ریزی ساختمان مسجد وحسینیه این مرحله نیز از صبح امروز با واردشدن میل گرد به محوطه کارگاهی ... ادامه مطلب »

کار کف سازی پایان یافت

 قسمت اول مرحله دوم پروژه احداث مسجد تمام شد.لازم به ذکراست که این مرحله دارای دو قسمت می باشد که قسمت اولیه آن دیروز عصر به پایان رسید. در این قسمت کف زمین با بتن مگ صاف گردید.برای این عملیات حدود۴۰۰تن بتن مگ مورد استفاده قرار گرفت.عملیات اجرای آن ازصبح دیروز شروع شد و در عصر همان روز به اتمام رسید.  ادامه مطلب »