خانه » اخبار و اطلاعیه ها » مرحله دوم احداث مسجدآغاز شد
مرحله دوم احداث مسجدآغاز شد

مرحله دوم احداث مسجدآغاز شد

مرحله دوم احداث مسجدآغاز شد.

 این مرحله در دو قسمت انجام خواهد شد

درقسمت اول کارهای زیر بنای ومقدمات لازم جهت پی ریزی وشناژبندی انجام شود.

درقسمت دوم عملیات شناژبندی وپی ریزی صورت خواهد گرفت