خانه » اخبار و اطلاعیه ها » مرحله سوم احداث مسجد شروع شد
مرحله سوم احداث مسجد شروع شد

مرحله سوم احداث مسجد شروع شد

پس از اتمام کار کف سازی وپی ریزی وپایان یافتن مرحله دوم،مرحله سوم احداث مسجد شروع شد.
در این مرحله کاراحداث اولین طبقه مسجد شروع خواهدشد.
این طبقه که به طبقه زیر زمین نیز معروف است اولین طبق مسجد خواهد بود.این طبقه در عمق ۶متری ساخته خواهد شد وارتفاع آن نیز۶متر خواهد بود.
کاراحداث این طبقه نیز به زودی وهم زمان با ورود میل گردهای مربوط به این واحد در اواسط این هفته آغاز خواهد شد.
ساختمان مسجد در چهار طبقه ودرمساحت هشت هزار متر مربع ساخته خواهد شد.