خانه » اخبار و اطلاعیه ها » بتن ستون های طبقه اول+اخبار تکمیلی
بتن ستون های طبقه اول+اخبار تکمیلی

بتن ستون های طبقه اول+اخبار تکمیلی

عملیات بتن ریزی ستون های طبقه اول ساختمان مسجد از صبح امروز آغاز شد.
کا ربتن ریزی ستون های مسجد صبح امروز واز ساعت ۱۰شروع شد.
در این مرحله از کار بتن ستون های طبقه اول ساختمان مسجد ریخته می شود.

با توجه به وسعت وحجم بالای کار،به تدریج ستون هاودیوارهای طبقه اول آرماتور بندی وقالب گزاری خواهد شد.

کار بتن ریزی نیز هم زمان وبا پیشرفت مشخصی از آرماتور بندی انجام خواهد شد.

در حال حاظر(چهارم دی ماه)اولین قسمت از عملیات بتن ریزی  طبقه اول در حال انجام می باشدوسایر مراحل به صورت هم زمان وبا رشد وتوسعه آرماتور بندی انجام خواهد شد.

جهت مشاهده تصاویر مربوط به این قسمت به اینجا مراجعه نمایید.

اخبار تکمیلی(نوزدهم دی ماه):

دومین قسمت از عملیات بتن ریزی ستون های طبقه اول مسجد نوزدهم وبیستم دی ماه انجام خواهد شد.

ساختمان مسجد در چهار طبقه ودرمساحت هشت هزار متر مربع ساخته خواهد شد.