خانه » اخبار و اطلاعیه ها » ساخت مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز گردید
ساخت مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز گردید

ساخت مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(س) آغاز گردید

این مکان با حدود هزارو نهصد مترمساحت و در چهار طبقه ساخته خواهد شد.  

احداث این مکان در چند مرحله انجام خواهد شد:

درمرحله اول پس از تخریب و آزاد سازی فضای موردنیاز عملیات خاک برداری آغازمی شود.

دراین مرحله با توجه به کارشناسی های صورت گرفته ومقاومت خاک وزمین باید پنج متر از سطح زمین گود برداری صورت گیردکه در حال حاضر سه متر ازآن خاک برداری شده است