خانه » اخبار و اطلاعیه ها » بتن ریزی طبقه اول-قسمت سوم
بتن ریزی طبقه اول-قسمت سوم

بتن ریزی طبقه اول-قسمت سوم

عملیات بتن ریزی ستون های مسجد که از چهارم دی ماه انجام شده بود همچنان ادامه دارد.

سومین قسمت از کاربتن ریزی ستون های طبقه اول روز دوشنبه(دهم بهمن ماه) انجام خواهد شد.

با توجه به وسعت وحجم بالای کار،به تدریج ستون هاودیوارهای طبقه اول آرماتور بندی وقالب گزاری خواهد شد.

کار بتن ریزی نیز هم زمان وبا پیشرفت مشخصی از آرماتور بندی وبستن قالب ها انجام خواهد شد.

در روز دوشنبه (دهم بهمن ماه)سومین قسمت ازعملیات بتن ریزی ستون ها و دیواربرشی های مربوط به طبقه اول،بتن ریزی خواهد شد.

ساختمان مسجد در چهار طبقه ودرمساحت هشت هزار متر مربع ساخته خواهد شد.