خانه » اخبار و اطلاعیه ها » بتن ریزی طبقه دوم-مرحله اول
بتن ریزی طبقه دوم-مرحله اول

بتن ریزی طبقه دوم-مرحله اول

اولین مرحله از بتن ریزی طبقه دوم ساختمان مسجد انجام شد.

عملیات بتن ریزی قسمت های از ستون های طبقه دوم،دیوار برشی های طبقه اول و فنداسیون اضافه شده به مساحت مسجد،که از ساعت 9صبح امروزآغاز شده بود در ساعت 19به پایان رسید.

در این مرحله قسمت های از ستون های طبقه دوم که عملیات آرماتور بندی آن از اوایل هفته شروع شده بود ، مورد بتن ریزی قرارگرفت.

بیشترین مقدار بتن مصرف شده برای پی ریزی وتکمیل فنداسیون زمین اضافه شده به مساحت مسجد بود.برای انجام کار بتن ریزی امروز،حدود 500تن بتن مورد استفاده قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در هنگام بتن ریزی،تربت امام حسین (ع) در شناژمربوط به مناره های مسجد نیز ریخته شد.

جهت مشاهده تصاویر مربوطه کلیک نمایید

ساختمان مسجد در چهار طبقه و درمساحت هشت هزار متر مربع ساخته خواهد شد.