خانه » اخبار و اطلاعیه ها » شروع بتن ریزی کف
شروع بتن ریزی کف

شروع بتن ریزی کف

کار بتن ریزی کف ازصبح امروزآغازشد.
ازساعت ۷صبح امروز کاربتن ریزی کف مسجدشروع شده است.
پیش بینی میشود که این کارتا روزجمعه به پایان برسد.این درحالی است که برآورد کار برای مهندسین دو روز می باشد.
در طول این مدت قراراست ۴۰۰۰بتن درکف مسجدریخته شود.
با توجه به حجم کارازهمه درخواست می شود که با صبر وحوصله خود ما را در انجام به موقع کار یاری نمایند.